31. 08. 17 07:38 Stáří: 106 dnů

NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Vážení rodiče, dne 1.9.2017 vstupuje v platnost nový školní řád. Dovolte mi, abych Vás seznámil s nejzásadnějšími změnami.

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ:

 

  1. Od 1. do 3. ročníku papírová žákovská knížka.
  2. Od 4. do 9. ročníku elektronická žákovská knížka + papírový žákovský zápisník, kde budou v podstatě jen "sdělení rodičům".
  3. Omlouvání absence pouze elektronicky (všechny ročníky). Návod naleznete v příručce v části Komunikace/Zprávy/Omluvenka.
  4. Výchovná opatření (poznámky a pochvaly) budou žákům 1. až 3. ročníku zapisovány do tištěné ŽK, od 4. ročníku jen elektronicky. Jak se k těmto výchovným opatřením dostanete, naleznete v příručce v části Hodnocení/Výpis hodnocení/Chování žáka, studenta.
  5. Nově žádáte o uvolnění do 4 dnů pouze třídního učitele a od 5 dnů a více přes třídního učitele žádáte ředitele školy na předepsaných formulářích. Uvolňování z výuky (např. odchod žáka k lékaři) se nemění - tiskopis naleznete také mezi formuláři.
  6. Omlouvání necvičení v Tv zapisujte do žákovské knížky/žákovského zápisníku do jiných sdělení.
  7. Žáci jsou povinni vypnout mobil (dát do tichého režimu) již před vstupem do školy a uložit do tašky.

 

 

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net