08. 01. 18 11:51 Stáří: 16 dnů

Platba za docházku do školní družiny

II. pololetí školního roku 2017/2018

 

Poplatek za II. pololetí

Vážení rodiče,

prosíme Vás o zaplacení družiny na II. pololetí školního roku 2017/2018.

 

č.ú. 19-2000756309/0800

VS – uveden v žákovské knížce/žákovském zápisníku

SS – 1

částka: 1 000,-

splatnost: 15. 2. 2018

 

Pokud nebude Vaše dítě družinu v příštím pololetí již navštěvovat, prosím sdělte tuto skutečnost vedoucí družiny paní Kamile Tomešové nebo popř. Vaší paní vychovatelce. 

Děkujeme.

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net