02. 10. 17 15:15 Stáří: 140 dnů

PLATBY PRACOVNÍCH SEŠITŮ 2017/2018

Částku uhraďte prosím do 13.10.2017.

Vážení rodiče,

prosíme o uhrazení pracovních sešitů viz informace níže:

 

1. Částka

Platba rodiče

1. TŘÍDA

                 750 Kč

2. TŘÍDA

                 450 Kč

3. TŘÍDA

                 350 Kč

4. TŘÍDA

                 550 Kč

5. TŘÍDA

                 450 Kč

6. TŘÍDA

                 400 Kč

7. TŘÍDA

                 650 Kč

8. TŘÍDA

                 400 Kč

9. TŘÍDA

                 300 Kč

2. Účet: 19-2000756309/0800

3. Variabilní symbol: viz žákovská knížka / zápisník

4. Specifický symbol: 4

5. Termín: do 13.10.2017

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net