Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Číslo účtu: 19-2000756309/0800

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce dítěte

Specifický symbol školní družiny: 1

Cena za družinu: 1 000,- Kč / pololetí školního roku

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Školní družina má v letošním školním roce 12 oddělení:

 

1. odd     DANIELA PAVLOVÁ (1.C)

2. odd     RENATA NOVOTNÁ (2.A)

3. odd     MARIE TESLÍKOVÁ (3.B)

4. odd     KAMILA TOMEŠOVÁ (1.B)

5. odd     DITA HÁJKOVÁ (1.A)

6. odd     ZUZANA TRACHOVÁ (4.A,část 4.B)

7. odd     PAVLA PEKOVÁ (4.C - část, 4.B)

8. odd     VLADIMÍRA POUPĚTOVÁ (2.C)

9. odd     PAVLÍNA PÍSECKÁ (2.B)

10.odd    LENKA DUŠKOVÁ (3.A)

11. odd   KRISTÝNA ROTHOVÁ (4.D)

12. odd   ANDREA FIŠEROVÁ (3.C)

 

11. a 12. oddělení budou mít družinu v hlavní budově školy, ostatní děti mají družinu v nové přístavbě.

Z hlavní budovy si děti vyzvedávejte před hlavním vchodem, zvoňte na zvonek označený "DRUŽINA".

Ranní družina je pro všechny děti zapsané do ŠD v nové přístavbě školy v přízemí. Příchody na ranní družinu jsou možné od 6:30 - 7:15 h.

 

Školní družina je v provozu od pondělí 2.9.2019, navazuje na konec výuky.

V pondělí 2.9.2019 v době, kdy budou prvňáčci na své první školní hodině, proběhne info schůzka rodičů těchto žáků s vychovatelkami.

Z organizačních důvodů bude provoz školní družiny v pondělí 2.9.2019 pouze v budově nové přístavby.

 

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti vyzvedávají v souladu s řádem ŠD a svými příchody před 15. hodinou nenarušují odpolední činnosti. 

Děti můžete vyzvedávat po vyučování u školy, po obědě u školní jídelny nebo po 15:00 hod ve školní družině. Netýká se mimořádných odchodů, např. lékař.

 

Další informace týkající se chodu ŠD a jednotlivých oddělení obdrží rodiče osobně 1.týden v září.

 

Děkujeme a těšíme se na společnou spolupráci.