Zápisní lístek do školní družiny obdržíte v tištěné formě u vedoucí Kamily Tomešové.

Budoucí prvňáci obdrží zápisní lístek do školní družiny u zápisu.

4.9.2015

UVOLNĚNÍ Z TV od 1.9.2015

Vážení rodiče,

dle § 50 odst. 2) zákona č. 561/2004 (školský zákon) je nově ustanovena povinnost rodiče doložit pro uvolnění žáka posudek:  

"V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady."

Vedení školy.

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net