Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Termíny schůzek KPŠ ve škol. roce 2019/2020

Datum, čas
9.9.2019, 18:00 - 18:30
18.11.2018, 18:00 - 18:30
16.3.2019, 18:00 - 18:30
20.4.2019, 18:00 - 18:30

Stanovy KPŠ

Dne 2.10.2014 nové stanovy KPŠ zapsány do spolkového rejstříku

Výbor KPŠ (11.9.2019 - 11.9.2021)

PŘEDSEDA:

MÍSTOPŘEDSEDA A POKLADNÍK:

ČLENOVÉ:

Revizní komise KPŠ (11.9.2019 - 11.9.2021)

Seznam třídních důvěrníků KPŠ 2019/2020