Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Termíny schůzek KPŠ ve škol. roce 2017/2018

Datum, čas
11.9.2017, 18:00 - 19:00
27.11.2017, 18:00 - 19:00
19.3.2018, 18:00 - 19:00
23.4.2018, 18:00 - 19:00

Stanovy KPŠ

Dne 2.10.2014 nové stanovy KPŠ zapsány do spolkového rejstříku

Výbor KPŠ (11.9.2017 - 11.9.2020)

PŘEDSEDA:

MÍSTOPŘEDSEDA (ÚČETNÍ):

POKLADNÍK:

ČLENOVÉ:

Revizní komise KPŠ (11.9.2017 - 11.9.2020)

Seznam třídních důvěrníků KPŠ 2017/2018