Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2019/2020

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU POD ŠKOLNÍM KLUBEM 2019/2020

VEDOUCÍ KROUŽKŮ

Bližší informace ke kroužkům:

paní učitelka Šimona Fiřtová

e-mail: sfirtova@remove-this.zsjandusu.net

tel.: 267 710 828 (linka 32)

PLATBY KROUŽKŮ

Číslo účtu školy:  19-2000756309/0800

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce

Specifický symbol: 2

Termín zaplacení (I. pololetí) : 30.9.2019

Termín zaplacení (II. pololetí) : 29.2.2020