VEDOUCÍ KROUŽKŮ

Bližší informace ke kroužkům:

paní učitelka Šimona Fiřtová

e-mail: sfirtova(at)zsjandusu.net

tel.: 267 710 828 (linka 32)

13.9.2017

PLATBY KROUŽKŮ

 

Číslo účtu školy:  19-2000756309/0800

 

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce

 

Specifický symbol: 2

 

Termín zaplacení (I. pololetí) : 30.9.2017

 

Termín zaplacení (II. pololetí) : 28.2.2018

13.9.2017

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU POD ŠKOLNÍM KLUBEM 2017/2018

2017_18_prihlaska_SK.pdf

Přihláška určena pro žáky nenavštěvující ŠD (5.-9.třída).

368 K

13.9.2017

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2017/18

2017_18_prihlaska_DC.pdf

Přihláška určená pro žáky navštěvující ŠD (1.-4. třída).

374 K

9.10.2017

NABÍDKA KROUŽKŮ NA 1. POL. ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Nabidka_krouzku_2017_2018__II.verze_.pdf

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net