Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Aktuální informace k zápisům do 1. tříd (2020/2021)

KDY?

Úterý 21.4.2020 a středa 22.4.2020 vždy od 14:00 do 18:00

V případě osobní předání žádosti budou otevřena 3 okénka (označena názvem třídy), kde budeme formuláře vybírat. Platí třída, datum a čas registrace - u okénka by se neměli potkat více než 2 rodiče.

KDE?

Zápis proběhne v nové přístavbě školy nám. Bří Jandusů 1554 - příchod ulicí V Potokách.

REGISTRACE?

Registrace jsou spuštěny do 20.4.2020 do 10:00 hod. na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsjandusu/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Registrujte se prosím v každém případě, i když budete podávat žádost elektronicky a nepřijdete k zápisu osobně. Registrací nám umožníte získat údaje ke správnímu řízení s předstihem, děkujeme.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základníchškolvšech zřizovatelůpro školní rok 2020/2021

Vzhledem kvýše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé obdobívrozmezí stanoveném školským zákonem, tedyod 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

JAK?

Aktualizace 16.4.2020:

Dobrý den vážení rodiče,
jak jste již určitě zaregistrovali, letošní zápisy proběhnou bez dětí a pokud možno online.

1) V případě, že máte datovou schránku nebo vlastníte elektronický podpis,

nemusíte fyzicky do školy vůbec chodit. Stáhněte si prosím Žádost o přijetí / odklad a Zápisní list (ke stažení níže)  a veškeré náležitosti nám v termínu zápisu (21.4. - 22.4.2020) předejte elektronickou cestou:

 • datovou schránkou: 4ixxffh
 • na email reditel@zsjandusu.net (nutno přiložit elektronický podpis; ručně podepsané a oskenované nestačí).

Podklady k zaslání:

 • vyplněnou "Žádost o přijetí k povinné školní docházce" / "Žádost o odklad povinné školní docházky" (přiložit k emailu s elektronickým podpisem / datovou schránkou) 
 • vyplněný "Zápisní list" (emailem podepsaný scan / datovou schránkou vyplněný soubor)
 • vyplněný formulář "Seznámení rodiče při zápisu" (emailem podepsaný scan / datovou schránkou vyplněný soubor)
 • u cizinců doklady o trvalém / přechodném pobytu (prostá kopie)
 • rodný list dítěte (prostá kopie)
 • "Zápisní lístek do školní družiny" - vyplněná pouze 1. strana (prostá kopie - formulář bude zde na stránkách 21.4. dopoledne, případně k vyzvednutí u zápisu)
 • v případě žádosti o odklad – potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (prostá kopie)

2) V případě, že výše uvedené elektronické prostředky nemáte,

stáhněte si prosím Žádost o přijetí / odklad a Zápisní list (ke stažení níže) a přineste je prosím v době zápisu (21.4. - 22.4.2020 v čase, na který jste se rezervovali) k nové přístavbě školy - přístup ulicí V Potokách. Zde budou otevřena 3 okna, přes která budeme žádosti přijímat - vstup do budovy nebude umožněn. Prosím, dodržujte časy, aby nedošlo ke kumulaci rodičů! Děkuji.

K zápisu prosím přineste:

 • vyplněnou "Žádost o přijetí k povinné školní docházce" / "Žádost o odklad povinné školní docházky" (podepsanou) 
 • vyplněný "Zápisní list" (podepsaný)
 • vyplněný formulář "Seznámení rodiče při zápisu" (podepsaný)
 • rodný list dítěte
 • "Zápisní lístek do školní družiny" - vyplněná pouze 1. strana (podepsaný - formulář bude zde na stránkách 21.4. dopoledne, případně k vyzvednutí u zápisu)
 • u cizinců doklady o trvalém / přechodném pobytu (kopie)
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce
 • v případě žádosti o odklad – potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (kopie)
 • vlastní propisku

Sledujte prosím naše stránky, kde budeme informace k zápisu do 1. tříd upřesňovat!

Děkujeme a přejeme klidné dny a mnoho zdraví!
Vedení školy

Formuláře k zápisu 2020/2021

Vážení rodiče,

k zápisu jsme Vám připravili tiskopisy buď

 • k vyplnění na počítači a následnému vytištění (formulář)
 • k vytištění a vyplnění rukou (.pdf soubory)

Zápisní list 2020/2021

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Zápisní list 2020/2021

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Seznámení rodiče při zápisu

Seznámení rodiče při zápisu je určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Tento dokument je součástí správního řádu.

Seznámení rodiče při zápisu

Seznámení rodiče při zápisu je určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Tento dokument je součástí správního řádu.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2020/2021

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2020/2021

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Žádost o odklad povinné školní docházky 2020/2021

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky 2020/2021

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Zápisní lístek do školní družiny 2020/2021

Zápisní lístek do školní družiny formulář (možné vyplnit na počítači nebo vytisknout a vyplnit rukou).

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí 2020/2021

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

Pokud si formuláře vytisknete a vyplníte s předstihem doma, ušetříte si při zápisu čas, který můžete věnovat svému dítěti... 

21.4. - 22.4.2020 Zápis do 1. tříd

Zápis proběhne v nové přístavbě školy v úterý 21.4.2020 a ve středu 22.4.2020, vždy 14:00 – 18:00 hod.

Zápis bude probíhat ve třech učebnách v přízemí (2.A, 2.B, 2.C), přístup ulicí V Potokách!

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (21.4. - 22.4.2020).

K zápisu byste již měli mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

POZOR na delší objednávací lhůty! Pro vyšetření budoucích prvňáčků mají vyhrazen březen 2020!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Hana Žampachová, tel.: 770 125 297

Mgr. Veronika Urbánková, tel.: 778 540 793

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Darja Duděnková tel.: 773 622 222

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 778 520 567

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny

INFORMACE KE ŠD