Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Formuláře k zápisu 2018/2019

Vážení rodiče,

k zápisu si prosím připravte:

  1. Zápisní lístek
  2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce / žádost o odklad povinné školní docházky.

Tiskopisy jsme Vám připravili buď k vyplnění na počítači a následnému vytištění nebo k vyplnění rukou.

 

 

Zápisní list

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Zápisní list

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

Pokud si formuláře vytisknete a vyplníte s předstihem doma, ušetříte si při zápisu čas, který můžete věnovat svému dítěti... 


ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (11.4. - 12.4.2018).

K zápisu byste již měli mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

POZOR na delší objednávací lhůty! Pro vyšetření budoucích prvňáčků mají vyhrazen březen 2018!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 3141/30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Barbora Jarošová, tel.: 608 634 326

Mgr. Veronika Urbánková, tel.: 778 540 793

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Bc. Eva Tenglerová tel.: 778 539 996

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 BUDEME OTVÍRAT 3 PRVNÍ TŘÍDY

Vážení rodiče,  

podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění, maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy (tato informace je uvedena také v kritériích přijímání do 1. tříd zde). 

V informacích, které jsme Vám předávali na dni otevřených dveří a jsou vyvěšeny na našich stránkách zde, je mimo jiné uvedeno, že ve školním roce 2018/2019 otevřeme tři první třídy (přijímat budeme max. 90 žáků).

Ve škole máme celkem 27 kmenových učeben (připravujeme úpravu prostor a zvýšení počtu kmenových učeben na 28) a z hygienického hlediska nemůže být tento počet překročen. V letošním školním roce máme ve škole 26 tříd a v červnu 2018 budou školní docházku končit žáci z jedné 9. třídy (uvolní se nám tedy 1 kmenová učebna).

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

REZERVACE K ZÁPISU 2018/2019

Rezervace jsou spuštěny od 19.3.2018 (10:00 hod) - 10.4.2018 na tomto odkazu. Na těchto stránkách naleznete také informace k zápisu, odkladu atd.

INFORMACE KE ŠD