Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Formuláře k zápisu 2019/2020

Vážení rodiče,

k zápisu si prosím připravte:

  1. Zápisní lístek

  2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce / žádost o odklad povinné školní docházky.

Tiskopisy jsme Vám připravili buď k vyplnění na počítači a následnému vytištění nebo k vyplnění rukou.

Zápisní list 2019/2020

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Zápisní list 2019/2020

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2019/2020

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2019/2020

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Žádost o odklad povinné školní docházky 2019/2020

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Žádost o odklad povinné školní docházky 2019/2020

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí 2019/2020

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

Pokud si formuláře vytisknete a vyplníte s předstihem doma, ušetříte si při zápisu čas, který můžete věnovat svému dítěti... 

Přípravná třída ZŠ ve školním roce 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebude otřevřena přípravná třída ZVONEČEK při ZŠ Vachkova v Uhříněvsi. 

--------------------------------------

Nejbližší přípravná třída ve školním roce 2019/2020 bude otřevřena na Základní školeKupeckého 576, Praha-4 Háje.

Výuka je realizována v malém kolektivu dvěma vyučujícími, logopedická péče je zajištěna školním logopedem.  Noví žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity 15 žáků. Podmínkou přijetí je doporučení PPP nebo SPC.  Přednostně jsou přijímány děti s odkladem školní docházky.  
 
Pro doplnění kapacity je možno přijmout několik žáků i v tomto školním roce 2018/2019. 
 
Podrobnější informace najdete na: www.modraskola.cz nebo na tel: 736155338  (ředitel školy). 
 

10.4. - 11.4.2019 Zápis do 1. tříd

Zápis proběhne v nové přístavbě školy ve středu 10.4.2019 a ve čtvrtek 11.4.2019, vždy 14:00 – 18:00 hod.

Zápis bude probíhat ve třech učebnách v přízemí (1.A, 1.B, 1.C), přístup ulicí V Potokách!

Spádové oblasti celá ČR

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (10.4. - 11.4.2019).

K zápisu byste již měli mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

POZOR na delší objednávací lhůty! Pro vyšetření budoucích prvňáčků mají vyhrazen březen 2019!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Barbora Jarošová, tel.: 608 634 326

Mgr. Veronika Urbánková, tel.: 778 540 793

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Michaela Karasová tel.: 778 540 716

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 778 520 567

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny

INFORMACE KE ŠD