Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

21.4. - 22.4.2020 Zápis do 1. tříd

Zápis proběhne v nové přístavbě školy v úterý 21.4.2020 a ve středu 22.4.2020, vždy 14:00 – 18:00 hod.

Zápis bude probíhat ve třech učebnách v přízemí (2.A, 2.B, 2.C), přístup ulicí V Potokách!

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (21.4. - 22.4.2020).

K zápisu byste již měli mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

POZOR na delší objednávací lhůty! Pro vyšetření budoucích prvňáčků mají vyhrazen březen 2020!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Hana Žampachová, tel.: 770 125 297

Mgr. Veronika Urbánková, tel.: 778 540 793

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Darja Duděnková tel.: 773 622 222

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 778 520 567

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny

INFORMACE KE ŠD