Učitelé ve spolupráci s PaedDr. Zdeňkem Martínkem (speciálním pedagogem z PPP Pelhřimov) vytvořili toto desatero.

Desatero bylo schváleno na pedagogické radě dne 18.6.2014.

Toto desatero mají žáci také ve svých žákovských knížkách.

Věřím, že se na těchto deseti bodech s Vámi rodiči shodujeme a budeme na děti působit jednotně - potáhneme za jeden provaz.

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net