2.9.2013

Interiér - finální úpravy

8.8.2013

ZAHÁJENÍ KOLAUDACE

25.6.2013

INTERIÉR - SÁDROKARTONY

17.6.2013

KONTEJNERY NA MÍSTĚ

12.6.2013

NAVÁŽENÍ KONTEJNERŮ

3.6.2013

DOKONČENÍ ZÁKLADŮ, DEŠTĚ

21.5.2013

21.5.2013 Betonování základů, poražení posledního stromu (javor klen)

16.5.2013

16.5.2013 Příprava základů, kontrolní den

13.5.2013

13.5.2013 Odstranění herních prvků a pokácení stromů u školní družiny

10.5.2013

10.5.2013 Předávka staveniště firmě PRADAST

Vozidla do velikosti Avie budou ke staveništi přijíždět směrem od Netluk (viz mapka) přes Oboru k pozemku školní družiny - po dobu stavby budou žáci docházet do školní jídelny podél hlavní silnice Přátelství.

Velká vozidla, která budou odvážet zeminu, přivážet beton a stavební díly, budou přijíždět přes VÚŽV seshora - nedotkne se to dětí.

6.5.2013

Předběžné termíny - přístavba 4 učeben na pozemku ŠD

  • 10.5.2013 – převzetí staveniště (demontáž herních prvků na stávajícím hřišti)
  • 11.-12.5.2013 – příprava staveniště
  • 13.-14.5.2013 – zaměření GEFOS, skrývka zeminy
  • 15.-29.5.2013 – základy, přípojky
  • 30.5.2013 – převzetí základů – KOMA
  • 3.6.2013 – 1. NP – navážení a montáž modulů
  • 5.6.2013 – 2. NP – navážení a montáž modulů
  • 8.6.2013 – následné práce (vnitřky, fasáda, terénní úpravy,…)
  • 24.-26.7. 2013 – konec – zahájení předávky investorovi
  • Koncem července město zažádá o kolaudaci
 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net