Naše škola je zapojena v projektu, jehož cílem je zprostředkování služeb speciálního pedagoga a psychologa žákům, kteří to potřebují.

 

Jestliže máte jako rodiče zájem o doučování u žáků s dysporuchami (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie, atd.) popř. u žáků s jiným znevýhodněním, informujte o tom třídního učitele a jeho prostřednictvím dítě do projektu zapojíte. Obdobně i samotné dítě může odborníka kontaktovat.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita. 

 

 

 

KONTAKT NA PRACOVNÍKY

PO, ST (8:00 - 14:00):

Mgr. Jana Veselá - speciální pedagožka, email: jvesela(at)zsjandusu.net

 

ÚT, ČT (8:00-14:00):

Mgr. Martin Krajča, email: mkrajca(at)zsjandusu.net

 

PÁ každý sudý (8:00-14:00):

přítomni oba

 

...dále při konzultačních hodinách, třídních schůzkách, případně po domluvě...

 

Učitelé naší školy, kteří projekt koordinují:

Mgr. Vlasta Zdobinská, tel.: 267710828, email: vzdobinska(at)zsjandusu.net

Ing. Iva Smrčková, tel.: 267710828 (linka 28), email: ismrckova(at)zsjandusu.net

 

13.9.2013

Dokumenty ke stažení

letakprorodice2_na_web.pdf

217 K

info_web.pdf

267 K

souhlas_rodicu_monitorovaci_list.pdf

270 K

Přehled získaných grantů a projektů z Magistrátu hl. města Praha

http://granty.praha.eu/GrantyPublicInfo/Default.aspx

GRANTY ZÍSKANÉ Z MAGISTRÁTU HL. MĚSTA PRAHY

 

Roční přehled čerpání

Rok podpory

Počet projektů

Předpokládané celkové náklady

Požadovaná částka

Přidělená částka

2013

5

148 300 Kč

142 000 Kč

83 000 Kč

2012

4

97 400 Kč

97 400 Kč

74 100 Kč

2011

3

87 450 Kč

79 530 Kč

60 000 Kč

2010

3

384 355 Kč

296 348 Kč

150 000 Kč

2009

3

121 300 Kč

121 300 Kč

99 000 Kč

2008

3

97 120 Kč

97 120 Kč

85 000 Kč

2007

2

76 120 Kč

76 120 Kč

59 000 Kč

2006

2

139 540 Kč

127 040 Kč

85 000 Kč

Celkem

 

1 151 585 Kč

1 036 858 Kč

695 100 Kč

Detailní přehled grantů

Rok podpory od

Rok podpory do

Název projektu

Stav projektu

Oblast dotace

Předpokládané celkové náklady

Požadovaná částka

Přidělená částka

2013

2013

Možnosti a cesty

Přidělený

Školství

42 600 Kč

42 600 Kč

30 000 Kč

2013

2013

Naši šesťáci V

Přidělený

Protidrogová prevence

30 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

2013

2013

Pokračujeme IX

Přidělený

Protidrogová prevence

50 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

2013

2013

Prevence našich nejmenších VII

Přidělený

Protidrogová prevence

10 400 Kč

10 400 Kč

8 000 Kč

2013

2013

Starostův pohár všestrannosti

Zpracováván

Sport a tělovýchova

15 300 Kč

9 000 Kč

- Kč

2012

2012

Naši šesťáci IV

Přidělený

Protidrogová prevence

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

2012

2012

Pokračujeme VIII

Přidělený

Protidrogová prevence

50 000 Kč

50 000 Kč

34 300 Kč

2012

2012

Prevence našich nejmenších VI

Přidělený

Protidrogová prevence

13 400 Kč

13 400 Kč

5 800 Kč

2012

2012

Učení se s "Martínkem"

Přidělený

Školství

14 000 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

2011

2011

Pokračujeme VII

Přidělený

Protidrogová prevence

48 400 Kč

48 400 Kč

40 000 Kč

2011

2011

Prevence našich nejmenších V

Přidělený

Protidrogová prevence

19 250 Kč

19 250 Kč

10 000 Kč

2011

2011

Starostův pohár všestrannosti

Přidělený

Sport a tělovýchova

19 800 Kč

11 880 Kč

10 000 Kč

2010

2010

Oprava povrchu hřiště a úpravy hřiště na basketbal

Přidělený

Sport a tělovýchova

293 355 Kč

205 348 Kč

100 000 Kč

2010

2010

Pokračujeme VI

Přidělený

Protidrogová prevence

75 000 Kč

75 000 Kč

40 000 Kč

2010

2010

Prevence našich nejmenších IV

Přidělený

Protidrogová prevence

16 000 Kč

16 000 Kč

10 000 Kč

2009

2009

„Naši šesťáci III“

Přidělený

Protidrogová prevence

33 000 Kč

33 000 Kč

30 000 Kč

2009

2009

„Pokračujeme V“

Přidělený

Protidrogová prevence

69 300 Kč

69 300 Kč

50 000 Kč

2009

2009

„Prevence našich nejmenších“

Přidělený

Protidrogová prevence

19 000 Kč

19 000 Kč

19 000 Kč

2008

2008

Naši šesťáci

Přidělený

Protidrogová prevence

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

2008

2008

Pokračujeme

Přidělený

Protidrogová prevence

62 120 Kč

62 120 Kč

50 000 Kč

2008

2008

Prevence našich nejmenších

Přidělený

Protidrogová prevence

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

2007

2007

Pokračujeme III

Přidělený

Protidrogová prevence

62 120 Kč

62 120 Kč

45 000 Kč

2007

2007

Prevence našich nejmenších

Přidělený

Protidrogová prevence

14 000 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

2006

2006

„Nová Sedmička“

Přidělený

Protidrogová prevence

77 420 Kč

64 920 Kč

23 000 Kč

2006

2006

„Pokračujeme II“

Přidělený

Protidrogová prevence

62 120 Kč

62 120 Kč

62 000 Kč

________________________________________

Školní rok 2010/2011

________________________________________

Podpora inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v Praze 10, 15 a 22

Pedagogicko–psychologická poradna v Praze 10

Jabloňová 3141/30a

Tel.: 272 651 082, 272 657 712, www.ppp10.eu

 

 

Název projektu :

 

Podpora inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních

školách v Praze 10, 15 a 22

 

Stručný obsah projektu:

 

Poradna pro Prahu 10 chce prostřednictvím projektu rozšířit a zkvalitnit odbornou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na základních školách v Praze 10,15 a 22. Svými aktivitami bude přispívat ke zlepšení školních výsledků a dovedností žáků a zároveň bude pozitivně ovlivňovat postoje a odborné kompetence pedagogů.

Na 19 základních školách bude působit 1 až 3 dny v týdnu speciální pedagog, který bude pomáhat potřebným žákům při reedukaci a stimulaci percepčních a kognitivních funkcí, bude podporovat jejich studijní motivaci, pomáhat s upevněním obtížného učiva a s osvojováním efektivních stylů učení. Odborný pracovník bude také poskytovat konzultace a návody pro práci s konkrétními žáky jejich rodičům a pedagogům.

Péče bude poskytována především individuálně nebo v malých skupinách, bude pravidelná a provázaná se systémem školní výuky. Bude probíhat především v dopoledních (případně i odpoledních hodinách) dle potřeb žáků a možností škol.

Na zapojených školách je celkem 6526 žáků, z toho u 1027 žáků uvádějí školy některou z forem školního znevýhodnění: poruchy učení a chování, sociální nebo kulturní znevýhodnění, problémy v adaptaci z důvodů etnicity, zdravotní oslabení apod.. Naprosté většině těchto žáků školy vzhledem k nedostatku financí neposkytují odbornou péči nad rámec běžných pedagogických opatření. V projektu chceme pravidelnou speciálně pedagogickou péčí podpořit minimálně 700 z nich.

Žadatel přijme, vyškolí a metodicky povede tým speciálních pedagogů, který bude na školách pracovat. Poskytne školám potřebné materiály a bude pravidelně konzultovat s vedením školy funkčnost nastaveného systému. Pro pedagogy škol bude realizovat další vzdělávání zaměřené na práci se znevýhodněnými žáky. Svými činnostmi bude zlepšovat proces inkluze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v běžných školách a bude zmírňovat vzdělanostní nerovnosti.

________________________________________________________________

Projekty v letech 2006 - 2010

PROJEKT INOSKOP (ROZVOJ SÍTĚ PRAŽSKÝCH INOVUJÍCÍCH ŠKOL)

ZŠ nám. Bří Jandusů v letošním roce (2006) uspěla ve výběrovém řízení a byla vybrána mezi 12 pražských škol, které se tohoto projektu účastní. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Partnerem projektu je Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání.

V únoru 2008 se uskutečnil výjezd pedagogů do Tuchlovic. Odkaz: INOSKOP

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net