Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

EU – evropské strukturární a investiční fondy

Název projektu: Multikulturní šablony pro ZŠ Bratří Jandusů
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001212
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 262 050 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci operačního programu Operační program Praha - pól růstu ČR, výzva 07_17_045 Inkluze a multikulturní vzdělávání.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogů prostřednictvím zahraničních stáží. Tato zkušenost je při přenosu dobré praxe zásadní, jelikož umožní implementaci nových metod, postupů a obecně přinese pedagogům inspiraci v práci s dětmi s OMJ. Tyto metody a přístupy budou skrze ostatní projektové aktivity komunikovány rodičům a širší veřejnosti.

 

Nastavené aktivity:

Stáže:

 • Stáž č. 1 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 2 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 3 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 4 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 5 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 6 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 7 – Portugalsko – jižní pobřeží - ACJ Informática
 • Stáž č. 8 – Portugalsko – jižní pobřeží - ACJ Informática

 

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (45 minut)

Zaměření projektové výuky bude odpovídat minimálně jedné z uvedených:

 • Podpora občanského vzdělávání, rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu
 • Podpora výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství
 • Rozvíjení průřezového tématu Multikulturní výchova
 • Rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků

 

Setkání s rodiči (2x2hodiny):

Plánujeme setkávání navázat na TS s účastí externího odborníka. Setkávání by bylo zaměřeno na tato témata:

 • interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání,
 • prezentace aktivit projektů (např. výstupy ze zahraniční stáže, informace o podpoře dětí s OMJ, o působení interkulturního pracovníka a dvojjazyčného asistenta ve škole, o výuce ČDJ)

 

Komunitně osvětové setkání (2 h):

Zaměření komunitně osvětového setkání:

 • posilování aktivního občanství

Přehled získaných grantů a projektů z Magistrátu hl. města Praha

http://granty.praha.eu/GrantyPublicInfo/Default.aspx

GRANTY ZÍSKANÉ Z MAGISTRÁTU HL. MĚSTA PRAHY

 

Roční přehled čerpání
Rok podporyPočet projektůPředpokládané celkové nákladyPožadovaná částkaPřidělená částka
20135148 300 Kč142 000 Kč83 000 Kč
2012497 400 Kč97 400 Kč74 100 Kč
2011387 450 Kč79 530 Kč60 000 Kč
20103384 355 Kč296 348 Kč150 000 Kč
20093121 300 Kč121 300 Kč99 000 Kč
2008397 120 Kč97 120 Kč85 000 Kč
2007276 120 Kč76 120 Kč59 000 Kč
20062139 540 Kč127 040 Kč85 000 Kč
Celkem 1 151 585 Kč1 036 858 Kč695 100 Kč
Detailní přehled grantů
Rok podpory odRok podpory doNázev projektuStav projektuOblast dotacePředpokládané celkové nákladyPožadovaná částkaPřidělená částka
20132013Možnosti a cestyPřidělenýŠkolství42 600 Kč42 600 Kč30 000 Kč
20132013Naši šesťáci VPřidělenýProtidrogová prevence30 000 Kč30 000 Kč15 000 Kč
20132013Pokračujeme IXPřidělenýProtidrogová prevence50 000 Kč50 000 Kč30 000 Kč
20132013Prevence našich nejmenších VIIPřidělenýProtidrogová prevence10 400 Kč10 400 Kč8 000 Kč
20132013Starostův pohár všestrannostiZpracovávánSport a tělovýchova15 300 Kč9 000 Kč- Kč
20122012Naši šesťáci IVPřidělenýProtidrogová prevence20 000 Kč20 000 Kč20 000 Kč
20122012Pokračujeme VIIIPřidělenýProtidrogová prevence50 000 Kč50 000 Kč34 300 Kč
20122012Prevence našich nejmenších VIPřidělenýProtidrogová prevence13 400 Kč13 400 Kč5 800 Kč
20122012Učení se s "Martínkem"PřidělenýŠkolství14 000 Kč14 000 Kč14 000 Kč
20112011Pokračujeme VIIPřidělenýProtidrogová prevence48 400 Kč48 400 Kč40 000 Kč
20112011Prevence našich nejmenších VPřidělenýProtidrogová prevence19 250 Kč19 250 Kč10 000 Kč
20112011Starostův pohár všestrannostiPřidělenýSport a tělovýchova19 800 Kč11 880 Kč10 000 Kč
20102010Oprava povrchu hřiště a úpravy hřiště na basketbalPřidělenýSport a tělovýchova293 355 Kč205 348 Kč100 000 Kč
20102010Pokračujeme VIPřidělenýProtidrogová prevence75 000 Kč75 000 Kč40 000 Kč
20102010Prevence našich nejmenších IVPřidělenýProtidrogová prevence16 000 Kč16 000 Kč10 000 Kč
20092009„Naši šesťáci III“PřidělenýProtidrogová prevence33 000 Kč33 000 Kč30 000 Kč
20092009„Pokračujeme V“PřidělenýProtidrogová prevence69 300 Kč69 300 Kč50 000 Kč
20092009„Prevence našich nejmenších“PřidělenýProtidrogová prevence19 000 Kč19 000 Kč19 000 Kč
20082008Naši šesťáciPřidělenýProtidrogová prevence20 000 Kč20 000 Kč20 000 Kč
20082008PokračujemePřidělenýProtidrogová prevence62 120 Kč62 120 Kč50 000 Kč
20082008Prevence našich nejmenšíchPřidělenýProtidrogová prevence15 000 Kč15 000 Kč15 000 Kč
20072007Pokračujeme IIIPřidělenýProtidrogová prevence62 120 Kč62 120 Kč45 000 Kč
20072007Prevence našich nejmenšíchPřidělenýProtidrogová prevence14 000 Kč14 000 Kč14 000 Kč
20062006„Nová Sedmička“PřidělenýProtidrogová prevence77 420 Kč64 920 Kč23 000 Kč
20062006„Pokračujeme II“PřidělenýProtidrogová prevence62 120 Kč62 120 Kč62 000 Kč