ŠKONÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM !VĚŘIT SI A ZNÁT" (škola)

2013_09_01_SVP_komplet_skola.pdf

1.8 M

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "VĚŘIT SI A ZNÁT" (škoní družina)

2013_09_01_SVP_komplet_SD.pdf

612 K

1.9.2013

UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH UČEBNÍCH OBLASTÍ A PŘEDMĚTŮ

 

UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY

(Počty hodin v jednotlivých ročnících, počty hodin jednotlivých předmětů)

 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

(Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk)

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

(Matematika)

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

(Základy práce na počítači)

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

(Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda)

 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

(Dějepis, Výchova k občanství)

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA

(Chemie, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis)

 

UMĚNÍ A KULTURA

(Hudební výchova, Výtvarná výchova)

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

(Tělesná výchova, Výchova ke zdraví)

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

(Pracovní výchova)

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

(Konverzace v anglickém jazyce, Matematické praktikum, Pohybové hry, Přírodovědné praktikum, Výtvarné projekty, Zeměpisné praktikum)

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net