16.10.2017

NENECH TO BÝT!

O co vlastně jde

Necítí se tvůj spolužák dobře, nebo mu někdo ubližuje? Nenech to být a pojď to bez žalování vyřešit! Díky této stránce můžeš napsat vedení své školy, které mu určitě pomůže. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty. :)

Plakát pro žáky.

Plakát pro rodiče.

5.10.2016

VÝCHOVNÍ PORADCI NA NAŠÍ ŠKOLE

Konzultační hodiny :

Mgr. Marcela Pecková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Kateřina Sovová - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Šárka Sochůrková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Tereza Voříšková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Důležité dokumenty k nahlédnutí, podle kterých na škole postupujeme:

 

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole ?

 

  1. Příprava a volba budoucího povolání (Mgr. Marcela Pecková).
  2. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem na I. stupni v nové přístavbě školy (Mgr. Tereza Voříšková).
  3. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem na I. stupni v hlavní budově školy (Mgr. Šárka Sochůrková).
  4. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem na II. stupni (Mgr. Kateřina Sovová).
  5. Výchovné problémy žáků (Mgr. Tereza Voříšková, Mgr. Šárka Sochůrková, Mgr. Kateřina Sovová).
  6. Péče o mimořádně nadané žáky (příprava a účast žáků v předmětových soutěžích).
  7. Poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství,volby povolání.
  8. Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť (pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, střediska výchovné péče, EEG-biofeedback...).
  9. Možnost vypůjčení odborné literatury z oblasti výchovy dítěte či volby povolání z kabinetu výchovného poradce.
  10. Schránka důvěry na škole "Co tě trápí ".

     Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Odkazy:

 Pedagogicko psychologická poradna Praha 10    

 

5.10.2016

Termíny zkoušek pro školní rok 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře řeší školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Maximální počet přihlášek na střední školy: 2

Veškeré informace k přijímacímu řízení Vám sdělí Mgr. Marcela Pecková.

Termíny přijímacích zkoušek:

První kolo s talentovou zkouškou: 2.1. - 15.1.2017

Gymnázia se sportovní přípravou: 2.1. - 15.2.2017

Konzervatoře: 15.1. - 31.1.2017

První kolo přijímacích zkoušek pro obory s maturitní zkouškou: 12.4. - 28.4.2017

První kolo přijímacích zkoušek pro ostatní obory: 22.4. - 30.4.2017

 

Aktuální informace naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

 

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net