Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Pozvánka na letní přírodovědecký tábor

23.6.2022 až 24.6.2022

Pozvánka na letní tábor hlavně pro dívky ve věku 12-16 let, které by měly zájem se něco nového dozvědět a vyzkoušet nejen v přírodovědné/chemické laboratoři. Na přiloženém posteru je i link na přihlášení. Akci plánujeme uskutečnit pro cca 50 účastnic/níků zdarma ve dnech 23. a 24.6.2022.