Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Pomoc pražanům 2023/2024

Rodiče mohou požádat o finanční výpomoc, školní akce 200 až 300 Kč/den.

Vážení rodiče,

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám zřizovaných městskými částmi na zmírnění dopadu inflace pro pražské domácnosti.

Škola na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy ke vzdělávání čerpat podporu v době prominutí vybraných úplat na:

  • školní družinu a na kroužky provozované školou - je třeba doložit čestné prohlášení
  • mimoškolní akce z tzv. fondu solidarity.- není třeba doložit čestné prohlášení

Jak čerpat, jakou částku, kdy požádat, kdo může čerpat:

Žádosti zde:

  1. Žádost družiny a kluby
  2. Žádost fond solidarity (mimoškolní akce)
  3. Žádost fond solidarity (mimoškolní akce) - pro řešení individuální částky

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy