Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Přihlašování II.stupně na projektové dny

Žáci se přihlašují osobně u vedoucího dílny od pondělí 21.1.2019 do pátku 25.1.2019.

Milí žáci,

projektové dílny pro II. stupeň proběhnou 6.2.2019. 

* Každý žák si musí vybrat jednu z dílen.

* Žák se přihlašuje osobně u vedoucího dílny od pondělí 21.1.2019 do pátku 25.1.2019

* Vedoucí dílny má právo rozhodnout o přijetí / nepřijetí žáka do své dílny.

Prosím, promyslete, která dílna je Vám blízká a chcete v ní pracovat. Zvolte si více priorit, v případě, že bude dílna již obsazená.

 

Vedení školy