Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

15.5. - 19.5.2023 učitelky z Řecka

V rámci programu Erasmus nás navštívily učitelky z Atén.

Paní učitelka Martina Sišková a paní vychovatelka Pavla Chejnová byly 31.10. - 5.11.2022 na stáži v Aténách v Řecku. Na této stáži se domluvily a pozvaly učitelky této školy k nám.

Zhruba po půl roce (15.5. - 19.5.2023) se celá akce zrealizovala a my jsme u nás ve škole mohli přivítat milou návštěvu - čtyři učitelky z Atén.

Na programu měly náslechy ve třídách 1. - 6. ročníku, prohlídku školy, seznámení se se systémem výuky v ČR a v neposlední řadě doprovodný program (památky v Praze a okolí a grilování u paní vychovatelky Chejnové). 

Dovolím si předně moc poděkovat Pavle Chejnové za zorganizování celé akce a dále všem učitelkám a učitelům, kteří tyto učitelky přivítali ve třídách a věnovali se jim. Tyto výměnné pobyty jsou velmi obohacující pro obě strany a věřím, že se nejednalo o poslední výměnný pobyt.

Níže si dovolím sepsat nejdůležitější postřehy (zpětnou vazbu) od učitelek z Řecka:

  • jsme nadšené, velmi se nám líbilo, jak učitelky pracují s dětmi a jak kvalitní materiální vybavení máte
  • ve třídách panovala velmi příjemná atmosféra
  • děti si vzájemně pomáhají s učením v hodinách, aniž by je k tomu někdo pobízel
  • zaujaly nás dekorační sítě na zdech, na které lze věšet obrázky
  • žáci jsou velmi kompetentní
  • líbila se nám práce speciálního pedagoga a využití PC programů, které používal
  • žáci vaší školy jsou (oproti našim žákům v Aténách) výrazně klidnější jak o přestávkách, tak v hodinách
  • moc se nám líbila atmosféra o přestávkách, kterou rozezvučila hra na klavír (žáci o přestávce mohou hrát na klavír, který je na hlavním schodišti)
  • škoda, že nemáte místo pro setkávání učitelů (chybí nám ve škole klasická sborovna)
  • ne všichni učitelé jsou již zvyklí na "cizí" návštěvy ve třídě, někteří z toho byli malinko rozpačití

Milé paní učitelky z Řecka, bylo nám ctí Vás tady přivítat a jsme rádi za Vaše postřehy...

Další informace a fotografie můžete získat na FB Ioanny zde: https://www.facebook.com/lasaros.lazos 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy