Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Přijetí do školní družiny ve školním roce 2022/2023

ROZHODNUTÍ o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny

Ředitel Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a podle kritérií přijetí do školní družiny, že se od školního roku 2022/2023 přijímají k pravidelné docházce do školní družiny při Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 žáci viz přiložený soubor.

 

Kapacita ŠD je 340 žáků.

 

Informace k přihlašování do školní družiny 2022/2023

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny:

  1. Přečtěte si prosím řádně kritériá přijímání.
  2. Odevzdejte "Zápisní lístek do ŠD" do 31.5.2022 řádně vyplněný a podepsaný paní Kamile Tomešové (vedoucí ŠD).
  3. V Zápisním lístku do ŠD vyplňujete pouze první část! Druhou část budete vyplňovat až na začátku školního roku.
  4. Zápisní lístek obdržíte ve ŠD.

Vedení školy.

 

PŘIJETÍ DO ŠD - KRITÉRIA NA ŠK. ROK 2022/2023