Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Přijetí do školní družiny ve školním roce 2021/2022

ROZHODNUTÍ o přijetí k pravidelné docházce do školní družiny

Ředitel Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a podle kritérií přijetí do školní družiny, že se od školního roku 2021/2022 přijímají k pravidelné docházce do školní družiny při Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 tito žáci:

Zápsiní lístek do ŠD k 1.6.2021 odevzdali rodiče 296 žáků. Všech 296 žáků bylo přijato.

Bude otevřeno 11 oddělení ŠD.

Kapacita ŠD je 340 žáků.

 

Informace k přihlašování do školní družiny 2021/2022

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny:

  1. Přečtěte si prosím řádně kritériá přijímání.
  2. Přihlaste se pod svými (rodičovskými) přihlašovacími údaji do školy online a v "Ostatní moduly" / "Zápis na školní akce" své dítě přihlaste od 19.4.2021 (od 10:00 hod.) do 9.5.2021 (do 23:59 hod.).
  3. Odevzdejte "Zápisní lístek do ŠD" do 31.5.2021 (vytištěný a podepsaný do schránky, elektronicky do datové schránky, elektronicky emailem s elektronickým podpisem).
  4. V Zápisním lístku do ŠD vyplňujete pouze první část! Druhou část budete vyplňovat až na začátku školního roku.

Vedení školy.

 

PŘIJETÍ DO ŠD - KRITÉRIA NA ŠK. ROK 2021/2022

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠD 2021/2022