Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Školní poradenské pracoviště (ŠPP):

Činnost ŠPP

Volba povolání:

Školní asistenti

Asistenti pedagoga