Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Termíny schůzek KPŠ ve škol. roce 2021/2022

Datum, čas
6.9.2021, 18:00 - 18:30
15.11.2021, 18:00 - 18:30
7.3.2022, 18:00 - 18:30
11.4.2022, 18:00 - 18:30 

Stanovy KPŠ

Dne 2.10.2014 nové stanovy KPŠ zapsány do spolkového rejstříku

Výbor KPŠ (6.9.2021 - 6.9.2023)

PŘEDSEDA:

MÍSTOPŘEDSEDA A POKLADNÍK:

ČLENOVÉ:

Revizní komise KPŠ (6.9.2021 - 6.9.2023)

Seznam třídních důvěrníků KPŠ 2021/2022