Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Přihláška do kroužků v doplňkové činnosti 2022/2023

Přihláška do kroužků ve školním klubu 2022/2023

Přihlašování do kroužků 2022/2023

Přihlašování na kroužky na I. pololetí proběhne prostřednictvím elektronické ŽK: "Ostatní moduly/Zápis na školní akce" v termínu:

2.9.2022 (10:00) - 5.9.2022 (23:59).

Pro přihlášení dítěte do kroužku musí být ve Škole OnLine přihlášen rodič pod svým rodičovským účtem.

Po elektronickém přihlášení je třeba vyplnit i papírovou přihlášku!

Přihlašování na kroužky na II. pololetí neprobíhá, individuálně řešíme pouze změny.

 

Vedoucí kroužků

Bližší informace ke kroužkům:

paní učitelka Šimona Fiřtová

e-mail: sfirtova@remove-this.zsjandusu.net

tel.: 267 710 828 (linka 32)

Platby kroužků

Číslo účtu školy:  19-2000756309/0800

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce

Specifický symbol: 2

Termín zaplacení (I. pololetí) : 30.9.2021

Termín zaplacení (II. pololetí) : 31.1.2022