Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

Přihláška do kroužků v doplňkové činnosti 2023/2024

Přihláška do kroužků ve školním klubu 2023/2024

Vedoucí kroužků

Bližší informace ke kroužkům:

paní učitelka Šimona Fiřtová

e-mail: sfirtova@remove-this.zsjandusu.net

tel.: 267 710 828 (linka 32)

Platby kroužků

Číslo účtu školy:  19-2000756309/0800

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce

Specifický symbol: 2

Termín zaplacení (I. pololetí) : 30.9.2023

Termín zaplacení (II. pololetí) : 31.1.2024