Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2021/2022

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU POD ŠKOLNÍM KLUBEM 2021/2022

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ 2021/2022

Přihlašování na kroužky na I. pololetí proběhne prostřednictvím elektronické ŽK: "Ostatní moduly/Zápis na školní akce" v termínu:

2.9.2021 (10:00) - 5.9.2021 (23:59).

Přihlašování na kroužky na II. pololetí neprobíhá, individuálně řešíme pouze změny.

Po elektronickém přihlášení je třeba vyplnit i papírovou přihlášku!

VEDOUCÍ KROUŽKŮ

Bližší informace ke kroužkům:

paní učitelka Šimona Fiřtová

e-mail: sfirtova@remove-this.zsjandusu.net

tel.: 267 710 828 (linka 32)

PLATBY KROUŽKŮ

Číslo účtu školy:  19-2000756309/0800

Variabilní symbol: uveden v žákovské knížce

Specifický symbol: 2

Termín zaplacení (I. pololetí) : 30.9.2021

Termín zaplacení (II. pololetí) : 31.1.2022

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO KROUŽKY

2.3.Provoz a vnitřní režim školního klubu a zájmových kroužků v doplňkové činnosti jsou součástí školního řádu.