Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

nejen po události, která se stala ve Žďáru nad Sázavou dne 14.10.2014, připomínáme pravidla, která v naší škole platí.

Tato pravidla vychází především ze školního řádu a jeho příloh, dále z vnitřních směrnic školy a pokynu ředitele školy.

Rodiče, návštěvníci školy, žádáme vás především o dodržování těchto zásadních pravidel:

  1. Nevstupujte prosím do školy (hlavní budovy, nové přístavby, budovy ŠD).
  2. Děti doprovázejte pouze ke vchodu.
  3. Budovy školy jsou otevřeny 7:30 - 7:55 hod.! Pokud přijde dítě později, porušuje školní řád.
  4. V případě nutné návštěvy, vyčkejte na učitele u vstupu a v hlavní budově se zapište do knihy návštěv (v nutných případech Vás pan školník po škole doprovodí).
  5. Návštěvy učitelů si prosím předem dojednejte na určitý termín. Učitelé mají spoustu povinností během dne a nemusí mít zrovna čas.
  6. Branka k bočnímu vchodu hlavní budovy (u kostela) je otevřena v časech 7:30 - 8:00 hod., 11:30 - 14:00 hod.
  7. Spojovací branka mezi školním hřištěm a školní družinou je uzavřená.

Vážení rodiče, škola dělá maximum pro bezpečnost žáků, neustále tyto body s učiteli probíráme.

Pro to, aby výše uvedená pravidla byla účinná a učitelé měli klid na výuku, je potřeba tato pravidla (i školní řád) dodržovat. Předem vám za to děkujeme. Počet žáků školy je velmi vysoký a není možné individuálně vyhovět všem rodičům.

Vedení školy.

 

PARKOVÁNÍ RODIČŮ U ŠKOLY

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách v září jsme vám doporučili tři místa k zaparkování a "vyložení" dítěte při příjezdu do školy.

Byla to tato místa:

  • u Pivovarské restaurace
  • u divadla U22
  • na točně autobusů naproti školy

Po projednání s Policií ČR upozorňujeme, že na těchto místech není možné auto zanechat a dítě doprovodit do školy. Dítě zde prosím vysaďte a nechejte přes světelný semafor dojít do školy samostatně (hlídkuje zde policie)!

V poslední době se množí konflikty především na točně autobusů a to jak mezi rodiči a řidiči MHD, tak i mezi rodiči a policií. Policie upozorňuje, že řidiči zde mnohdy porušují předpisy, blokují otáčení MHD a mohou za své jednání být tudíž pokutováni!

Vážení rodiče,

děkuji za tolerantní chování a zvážení cesty do školy autem, pokud to není bezpodmínečně nutné.

Přeji hezký den.

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy.