Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Hřiště je otevřeno:

 • duben - červen za přítomnosti správce areálu v čase 14:00 - 18:00 hod.

 • září - říjen za přítomnosti správce areálu v čase 14:00 - 18:00 hod.

Dodržujte Řád venkovního sportovního areálu.

Otevírací doba v období září – říjen, duben - červen:

DEN                                              OD                             DO

PONDĚLÍ                                     14:00                        18:00                                             

ÚTERÝ                                         14:00                        18:00                                             

STŘEDA                                       14:00                        18:00                                             

ČTVRTEK                                     14:00                        18:00                                             

PÁTEK                                         14:00                        18:00                                             

SOBOTA                                                   ZAVŘENO                                                          

NEDĚLE                                                    ZAVŘENO                                                          

.

 • Vstup povolen jen v přítomnosti správce hřiště brankou vedle budovy školy. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
 • Zákaz kouření, vnášení a konzumace alkoholických nápojů a návykových látek.
 • Na sportovní povrchy je zakázán vjezd vozidlům, je zakázán vstup osobám s tenkými jehlovými podpatky, je zakázáno vnášet sladké nápoje, skleněné nádoby, chemické prostředky, oleje, paliva, rozpouštědla a používat soli pro tání sněhu.
 • Zákaz jízdy na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech v areálu (odkládejte do stojanů).
 • Na hřiště je zakázáno vnášet jakékoliv vlastní pomůcky (branky, překážky, stojany…), výjimku může povolit pouze ředitel školy po sepsání smlouvy o pronájmu.
 • Zákaz lezení po ochranných sítích a věšení se na ně.
 • Využívejte sportoviště k jejich účelu, dodržujte pravidla uvedená na informačních tabulích.
 • Zákaz užívání herních a sportovních prvků a nářadí při zjištění poškození.
 • Škola ani správce hřiště neodpovídají za bezpečnost návštěvníků areálu.
 • Dodržujte pravidla slušného chování.
 • Udržujte pořádek, odpadky odhazujte do košů. Neničte majetek školy.
 • Psi a jiná zvířata mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.
 • Při porušení pravidel budete z areálu vyloučeni a další vstup Vám bude zakázán.
 • Hřiště je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

Mgr. Jiří Měchura, ředitel ZŠ