Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Formuláře k zápisu 2021/2022

Vážení rodiče,

k zápisu jsme Vám připravili tiskopisy buď

  • k vyplnění na počítači a následnému vytištění (formulář)
  • k vytištění a vyplnění rukou (.pdf soubory)

1a) Zápisní list 2021/2022

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

1b) Zápisní list 2021/2022

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

2a) Seznámení rodiče při zápisu

Seznámení rodiče při zápisu je určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Tento dokument je součástí správního řádu.

2b) Seznámení rodiče při zápisu

Seznámení rodiče při zápisu je určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Tento dokument je součástí správního řádu.

3a) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2021/2022

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

3b) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2021/2022

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

4a) Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

4b) Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

5) Zápisní lístek do školní družiny 2021/2022

Zápisní lístek do školní družiny formulář (možné vyplnit na počítači nebo vytisknout a vyplnit rukou).

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

6) Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí 2021/2022

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (21.4. - 22.4.2021).

Odklad musí být doložen doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení prosím přineste k zápisu, případně dodejte nejpozději do 31.5.2021.

POZOR na delší objednávací lhůty! PPP P10 kontaktujte co nejdříve!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Iveta Elgourany, tel.: 770 125 382

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Darja Kovářová tel.: 770 147 628

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 602 314 353

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny