Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Zápis do 1. tříd pro uprchlíky UA (6.6.2023 od 14:00 - 18:00)

Seznam žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace k zápisům do 1. tříd (2023/2024)

KDY?

Středa 19.4.2023 a čtvrtek 20.4.2023 vždy od 14:00 do 18:00

KDE?

Zápis proběhne v nové přístavbě školy nám. Bří Jandusů 1554 - příchod ulicí V Potokách.

REGISTRACE?

Registrace jsou spuštěny 27.3.(10:00) - 18.4.2023 (10:00) na tomto odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsjandusu/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3232

Registrací nám umožníte získat údaje ke správnímu řízení s předstihem, děkujeme.

Další upřesnění:

  • Budeme otevírat 3 první třídy, max. 90 žáků.
  • 24.4.2023 vzhledem k tomu, že počet spádových dětí nepřevyšuje kapacitu 1. tříd, nebudeme losovat pořadí, los 26.4.2023 se ruší!

1.2.2023 Den otevřených dveří - informace k zápisu

Vážení rodiče,

moc nás potěšil Váš vysoký zájem o naší školu při dni otevřených dveří. Věříme, že se podařilo odpovědět na všechny dotazy, případně se nebojte nás kontaktovat: reditel@zsjandusu.net

Přeji příjemný den,

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Odkaz na důležité informace ze dne otevřených dveří naleznete ZDE.

 

Formuláře k zápisu 2023/2024

Vážení rodiče,

k zápisu jsme Vám připravili tiskopisy buď

  • k vyplnění na počítači a následnému vytištění (formulář)
  • k vytištění a vyplnění rukou (.pdf soubory)

1a) Zápisní list 2023/2024

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

1b) Zápisní list 2023/2024

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

2a) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2023/2024

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

2b) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2023/2024

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

3a) Žádost o odklad povinné školní docházky 2023/2024

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

3b) Žádost o odklad povinné školní docházky 2023/2024

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

4a) Zápisní lístek do školní družiny 2023/2024

Zápisní lístek do školní družiny pro vyplnění na počítači (formulář).

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

4b) Zápisní lístek do školní družiny 2023/2024

Zápisní lístek do školní družiny pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

5) Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí 2023/2024

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

Pokud si formuláře vytisknete a vyplníte s předstihem doma, ušetříte si při zápisu čas, který můžete věnovat svému dítěti... 

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, učiňte tak již při zápisu (19.4. - 20.4.2023).

Odklad musí být doložen doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení prosím přineste k zápisu, případně dodejte nejpozději do 31.5.2023.

POZOR na delší objednávací lhůty! PPP P10 kontaktujte co nejdříve!

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Lucie Al Haboubi, tel.: 775 010 389

Bc. et Bc. Marek Kroufek, tel.: 778 542 267

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Lucie Svobodová, tel.: 773 740 882

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Lucie Svobodová, tel.: 773 740 882

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny