Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Ve výše uvedeném Rozhodnutí o přijetí je uvedeno 88 registračních čísel, u 2 registračních čísel s žádostí o přijetí je zatím přerušeno správní řízení.

3.5.2022 Protokol o losování žádostí o přijetí do 1. tříd 2022/2023

3.5.2022 od 14:00 hod. - Losování pořadí rozhodného pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky 2022/2023

Vážení rodiče,

dne 25. 2. 2022 jsme prostřednictvím webu (www.zsjandusu.net) informovali všechny rodiče, že ve školním roce 2022/2023 otevřeme tří první třídy (přijímat budeme max. 90 žáků).

Počet žádostí o přijetí dětí do 1. tříd převyšuje stanovený počet přijímaných, proto bude v souladu s kritérii při rozhodování ředitele školy využito losování, které provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a radního pro školství ÚMČ Praha 22.

Losování pořadí proběhne online, bez přítomnosti rodičů, v úterý 3. května 2022 ve 14:00 hod.

Přenos bude vysílán na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM5ZDIwM2QtYTY4ZC00NjE0LTgyZmMtNzQzNzQ2MDUyYTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231f994f6-52cc-4be2-9282-bb250ba13cd3%22%2c%22Oid%22%3a%2252300022-9927-4296-9fa7-40a6c8a8b0f3%22%7d.

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Aktuální informace k zápisům do 1. tříd (2022/2023)

KDY?

Středa 27.4.2022 a čtvrtek 28.4.2022 vždy od 14:00 do 18:00

KDE?

Zápis proběhne v nové přístavbě školy nám. Bří Jandusů 1554 - příchod ulicí V Potokách.

REGISTRACE?

Registrace jsou spuštěny 4.4.(10:00)-26.4.2022 (10:00) na tomto odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsjandusu/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3232

Registrací nám umožníte získat údaje ke správnímu řízení s předstihem, děkujeme.

Další upřesnění:

  • 25.2.2022 dle informací z MČ P22 očekáváme k zápisu 118 spádových žáků (přesvis 28 žáků)
  • 25.2.2022 zápis plánujeme prezenčně i s dětmi
  • 7.4.2022 stav registrovaných žáků = spádoví + nespádoví + ti, co budou žádat odklad = 110
  • 26.4.2022 počet registrovaných žáků: 131; spádových 110 (z toho 5 žádostí o odklad), nespádových 21 (z toho 3 žádosti o odklad)

1.2.2022 Den otevřených dveří - informace k zápisu

Vážení rodiče,

moc nás potěšil Váš vysoký zájem o naší školu (cca 50 rodičů osobní účast a cca 30 rodičů online účast). Věříme, že se podařilo odpovědět na všechny dotazy, případně se nebojte nás kontaktovat: reditel@zsjandusu.net

Přeji příjemný den,

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Zde odkaz na prezentaci s důležitými informacemi ze dne otevřených dveří:

https://sway.office.com/01XyWNKkGBsPbv9e?ref=Link

Formuláře k zápisu 2022/2023

Vážení rodiče,

k zápisu jsme Vám připravili tiskopisy buď

  • k vyplnění na počítači a následnému vytištění (formulář)
  • k vytištění a vyplnění rukou (.pdf soubory)

1a) Zápisní list 2022/2023

Zápisní list určený pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

1b) Zápisní list 2022/2023

Zápisní list určený pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Údaje v zápisním listu slouží k získání informací o dítěti, rodičích potřebných do školní matriky.

2a) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2022/2023

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

2b) Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 2022/2023

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

3a) Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022

Žádost určená pro vyplnění na počítači (formulář) a následné vytištění.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

3b) Žádost o odklad povinné školní docházky 2022/2023

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

K žádosti je nutné přiložit potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře.

4a) Zápisní lístek do školní družiny 2022/2023

Zápisní lístek do školní družiny pro vyplnění na počítači (formulář).

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

4b) Zápisní lístek do školní družiny 2022/2023

Zápisní lístek do školní družiny pro vytištění a následné vyplnění rukou.

Vyplňujete pouze první část zápisního lístku. Záznamy o propuštění dítěte ze ŠD vyplňujete až v září.

Údaje v zápisním lístku slouží k získání informací o dítěti a rodičích potřebných pro přihlášení do školní družiny.

5) Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí 2022/2023

Žádost určená pro vytištění a následné vyplnění rukou.

V případě, že ředitel ještě nerozhodl o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte a Vy jste si rozmysleli nástup do naší školy, můžete zažádat pomocí tohoto formuláře...

Pokud si formuláře vytisknete a vyplníte s předstihem doma, ušetříte si při zápisu čas, který můžete věnovat svému dítěti... 

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, učiňte tak již při zápisu (27.4. - 28.4.2022).

Odklad musí být doložen doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení prosím přineste k zápisu, případně dodejte nejpozději do 31.5.2022.

POZOR na delší objednávací lhůty! PPP P10 kontaktujte co nejdříve!

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Iveta Elgourany, tel.: 770 125 382

Mgr. Hana Žampachová, tel.: 770 125 297

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 602 314 353

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 602 314 353

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny