Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (21.4. - 22.4.2021).

Odklad musí být doložen doporučením z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení prosím přineste k zápisu, případně dodejte nejpozději do 31.5.2021.

POZOR na delší objednávací lhůty! PPP P10 kontaktujte co nejdříve!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Iveta Elgourany, tel.: 770 125 382

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Darja Kovářová tel.: 770 147 628

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ PITKOVICE:

Mgr. Jana Růžičková tel.: 602 314 353

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny