Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Interiér - finální úpravy

ZAHÁJENÍ KOLAUDACE

INTERIÉR - SÁDROKARTONY

KONTEJNERY NA MÍSTĚ

NAVÁŽENÍ KONTEJNERŮ

DOKONČENÍ ZÁKLADŮ, DEŠTĚ

21.5.2013 Betonování základů, poražení posledního stromu (javor klen)

16.5.2013 Příprava základů, kontrolní den

13.5.2013 Odstranění herních prvků a pokácení stromů u školní družiny

10.5.2013 Předávka staveniště firmě PRADAST

Příjezdová komunikace pro vozidla do velikosti Avie

Vozidla do velikosti Avie budou ke staveništi přijíždět směrem od Netluk (viz mapka) přes Oboru k pozemku školní družiny - po dobu stavby budou žáci docházet do školní jídelny podél hlavní silnice Přátelství.

Velká vozidla, která budou odvážet zeminu, přivážet beton a stavební díly, budou přijíždět přes VÚŽV seshora - nedotkne se to dětí.

Předběžné termíny - přístavba 4 učeben na pozemku ŠD

  • 10.5.2013 – převzetí staveniště (demontáž herních prvků na stávajícím hřišti)
  • 11.-12.5.2013 – příprava staveniště
  • 13.-14.5.2013 – zaměření GEFOS, skrývka zeminy
  • 15.-29.5.2013 – základy, přípojky
  • 30.5.2013 – převzetí základů – KOMA
  • 3.6.2013 – 1. NP – navážení a montáž modulů
  • 5.6.2013 – 2. NP – navážení a montáž modulů
  • 8.6.2013 – následné práce (vnitřky, fasáda, terénní úpravy,…)
  • 24.-26.7. 2013 – konec – zahájení předávky investorovi
  • Koncem července město zažádá o kolaudaci