Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb., zveřejňujeme informace o naší organizaci:


Název organizace

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

 

Důvod a způsob založení

Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině
Zřizovatel: Městská část Praha 22

 

Zřizovací listina

Dodatek č. 1 ke ZL

Dodatek č. 2 ke ZL

 

Organizační struktura

 

Kontaktní spojení

Doručovací adresa:         Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
                                          nám. Bří Jandusů 2, 104 00  Praha 10

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:      přízemí školy, č. místnosti A112

 

tel.:         267710828 kancelář školy

               267713434 ředitel

               267713497 zástupce ředitele

 

email: reditel@remove-this.zsjandusu.net
web:   www.zsjandusu.net

datová schránka: 4ixxffh

 

Bankovní spojení

2000756309/0800 Česká spořitelna, a.s. - organizace není plátcem DPH

 

62933540

 

Dokumenty ke stažení

Schválený rozpočet na rok 2024 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky

Rozpočet – plány výnosů a nákladů na rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky.

Rozpočet – plány výnosů a nákladů na rok 2023 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky

Schválený rozpočet na rok 2022 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky.

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtu na 2 roky

Schválený rozpočet na rok 2021 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky.

Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2020,2021,2022

Schválený investiční a neinvestiční příspěvek na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtu na 2 roky

Schválený rozpočet na rok 2019 a výhled střednědobého rozpočtu na 2 roky

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrhy střednědobého rozpočtu na 2 roky

Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2018, 2019, 2020

Návrh rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2019

Návrh rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2020

Žádosti o informace

Informace o škole jsou uvedeny na www.zsjandusu.net. Případné žádosti o další informace lze zaslat písemně na adresu školy nám. Bří Jandusů 2, 104 00, Praha 10 – Uhříněves, elektronicky na email: reditel@remove-this.zsjandusu.net, nebo je osobně podat v budově školy v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod.

 

Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

 

Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zprávy