Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Multikulturní šablony I

Název projektu: Multikulturní šablony pro ZŠ Bratří Jandusů
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001212
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Délka realizace: 28 měsíců
Výše podpory: 262 050 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci operačního programu Operační program Praha - pól růstu ČR, výzva 07_17_045 Inkluze a multikulturní vzdělávání.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogů prostřednictvím zahraničních stáží. Tato zkušenost je při přenosu dobré praxe zásadní, jelikož umožní implementaci nových metod, postupů a obecně přinese pedagogům inspiraci v práci s dětmi s OMJ. Tyto metody a přístupy budou skrze ostatní projektové aktivity komunikovány rodičům a širší veřejnosti.

 

Nastavené aktivity:

Stáže:

 • Stáž č. 1 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 2 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 3 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 4 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 5 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 6 – Malta – Easy School of Languages
 • Stáž č. 7 – Portugalsko – jižní pobřeží - ACJ Informática
 • Stáž č. 8 – Portugalsko – jižní pobřeží - ACJ Informática

 

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (45 minut)

Zaměření projektové výuky bude odpovídat minimálně jedné z uvedených:

 • Podpora občanského vzdělávání, rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu
 • Podpora výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství
 • Rozvíjení průřezového tématu Multikulturní výchova
 • Rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků

 

Setkání s rodiči (2x2hodiny):

Plánujeme setkávání navázat na TS s účastí externího odborníka. Setkávání by bylo zaměřeno na tato témata:

 • interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání,
 • prezentace aktivit projektů (např. výstupy ze zahraniční stáže, informace o podpoře dětí s OMJ, o působení interkulturního pracovníka a dvojjazyčného asistenta ve škole, o výuce ČDJ)

 

Komunitně osvětové setkání (2 h):

Zaměření komunitně osvětového setkání:

 • posilování aktivního občanství