Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

26.11.2022 proběhlo 2. setkání s rodiči

Dne 26.11.2022 proběhla pro rodiče prezentace ze stáže ve Španělsku, pokračovali jsme v předávání informací a diskuzi na téma interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání (informace o podpoře dětí s OMJ, o výuce ČJ pro cizince atd.). Rodičům moc děkujeme za účast.

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. 

Náplň:

Prezentace aktivit projektu

Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání

 

14.11.2022 proběhlo 1. setkání s rodiči

Dne 14.11.2022 proběhla pro rodiče prezentace ze stáže v Řecku, informace a diskuze na téma interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání (informace o podpoře dětí s OMJ, o výuce ČJ pro cizince atd.).

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností.

Náplň:

Prezentace aktivit projektu

Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání

 

Prezentace ze stáže (Azory 12.12.-15.12.2022)

Prezentace ze stáže (Litva 28.11.-1.12.2022)

Prezentace ze stáže (Švédsko 21.11.-24.11.2022)

Multikulturní šablony II

Název projektu: Multikulturní šablony II pro ZŠ Bratří Jandusů
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001538
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 12.2022

Délka realizace: 24 měsíců (doba realizace byla prodloužena)
Výše podpory: 391 172 Kč

Plakát Multikulturní šablony II