Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Multikulturní šablony II

Název projektu: Multikulturní šablony II pro ZŠ Bratří Jandusů
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001538
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 12.2022

Délka realizace: 24 měsíců (doba realizace byla prodloužena)
Výše podpory: 391 172 Kč

Plakát Multikulturní šablony II