Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Šablony I

Název projektu: Šablony pro ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004411

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Ukončení realizace projektu: 
31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 
1 715 254 

Šablony I - plakát