Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Šablony III

Název projektu: Šablony III pro ZŠ Bratří Jandusů

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020624

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.6.2023

Délka realizace: 22 měsíců
Výše podpory:  1 362 535 

Šablony III plakát