Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Metodický pokyn k primární prevenci žáků

Škola v případě:

  • zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek (OPL) u žáka,
  • v případě požití alkoholu
  • v případě zneužití tabákových výrobků
  • a v případě krádeží či vandalismu

bude postupovat dle dokumentu Metodický pokyn k primární prevenci.

Rodiče podepisují formulář Souhlas s testováním na OPL

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 2013-2018

Informace z MŠMT týkající se primární prevence

 

Na stránkách MŠMT k primární prevenci naleznete: