Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

VÝCHOVNÍ PORADCI NA NAŠÍ ŠKOLE

Konzultační hodiny :

Mgr. Marcela Pecková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Kateřina Sovová - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Šárka Sochůrková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Mgr. Tereza Voříšková - po telefonické domluvě - telefon škola: 267710828

Důležité dokumenty k nahlédnutí, podle kterých na škole postupujeme:

 

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole ?

 

  1. Příprava a volba budoucího povolání (Mgr. Marcela Pecková).
  2. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem na I. stupni v nové přístavbě školy (Mgr. Tereza Voříšková).
  3. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem v hlavní budově školy (Mgr. Šárka Sochůrková).
  4. Výchovné problémy žáků (Mgr. Tereza Voříšková, Mgr. Šárka Sochůrková, Mgr. Kateřina Sovová).
  5. Péče o mimořádně nadané žáky (příprava a účast žáků v předmětových soutěžích).
  6. Poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství,volby povolání.
  7. Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť (pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, střediska výchovné péče, EEG-biofeedback...).
  8. Možnost vypůjčení odborné literatury z oblasti výchovy dítěte či volby povolání z kabinetu výchovného poradce.
  9. Schránka důvěry na škole "Co tě trápí ".

     Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Odkazy:

 Pedagogicko psychologická poradna Praha 10